หนังดังในอดีต

หนังดังในอดีต

หนังดังในอดีต (Famous movies in the past) ต่างประเทศ

  หนังดังในอดีต หลายสิ่งหลายอย่างรอบกายพวกเราเปลี่ยนไปตามระยะเวลา พวกเราได้มองเห็นเทคโนโลยี เปลี่ยนอยู่เสมอเวลา จากที่พวกเราจำต้องคอยดูภาพยนตร์สักเรื่องตามตารางฉายผ่านทีวีสู่ระบบสตรีมมิ่งที่ให้ พวกเราเลือกมองภาพยนตร์ได้ตามปรารถนา การจากไปของม้วนวิดีโอ การก้าวผ่านข้อจำกัดของการดูภาพยนตร์ผ่านแผ่นวีซีดีแล้วก็ดีวีดีด้วย ระบบสตรีมมิ่ง ถึงหลายสิ่งจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าพวกเราเชื่อมาโดยตลอดว่า  ไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงแม้กระนั้นหนังดีจะยังคงคุณประโยชน์ ของมันไม่ว่าจะดูขณะใดก็ตาม

              หนังดังในอดีต

หนังดังในอดีตไทย (Famous movies in the past)   

การไปดูหนังเก่าๆ ที่หอภาพยนตร์เป็นประสบการณ์ที่หาจากที่อื่นไม่ได้อีกแล้ว และเนื่องจากมติ ครม. ที่ให้โรงภาพยนตร์งดให้บริการในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 โรงฉายของหอภาพยนตร์ก็หยุดให้บริการเช่นกันแต่ถึงแม้จะไปดูหนังในโรงไม่ได้ หอภาพยนตร์ยังคงเอาใจแฟนหนังและผู้สนใจประวัติศาสตร์ภาพเคลื่อนไหวของไทย ด้วยการจัดเพลย์ลิสต์ ‘ห่างกันสักพัก ช่วง COVID-19’ ทางยูทูบ

สำหรับใครที่อยากดูหนังโปรแกรมเฉพาะของหอภาพยนตร์ในช่วงโรงหนังปิด รวมถึงผู้ชมหลายคนที่ต้องอยู่ติดบ้าน และอยากเปิดโลกภาพยนตร์ไทยสมัยเก่าดูบ้างเพลย์ลิสต์ ห่างกันสักพัก ช่วง COVID-19 คัดสรรภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ไว้มาให้ได้ชมทั้ง หนังเรื่อง หนังข่าว หนังสารคดี รวมไปถึงหนังที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ โดยรายชื่อภาพยนตร์ทั้งหมดที่มีอยู่ในเพลย์ลิสต์ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2020 ดูหนังออนไลน์ชัด 

หนังดังในอดีต

ความรู้เกี่ยวกับ หนัง ภาพยนตร์  หนังดังในอดีต

– ภาพแสดงความสามารถ ฮิทธิฤทธิ์ ปาฎีหาริย์ เช่น ภาพยนตร์กำลังภายใน กรปืนเขา
ตกจากที่สูง การเหาะเหินเดินอากาศ การขับเครื่องบินผาดโผน
– ภาพคนที่ถูกตกแต่ง (Makeup) ให้มีหน้ตอัปลักษณ์ รอยแผลจากอาวุธ ภาพผี กร
แต่งหน้าให้เป็นคนหนุ่มหรือแก่
– ภาพวัตถุหรือสัตว์นาดใหญ่ เช่นปลางลาม ยานอวกาศ ไตโนเสาร์ เรือดำน้ำสัตว์
ประหลาดต่างๆ ซึ่งความจริงเป็นเพียงรูปภาพ หรือหุ่นจำลองขนาดต่างๆ
– ภาพอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆ เช่น รถชน ระเบิด ไฟไหม้ น้ำท่วม เครื่องบินตก เขื่อนพัง
ตึกถล่ม รถไฟตกราง ภาขฉากสงคราม
– ปราการณ์ธรมชาติ เช่น ฝนตกฟ้แลบ ฟ้ผ่า ความแห้งแล้ง แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด ภาพต่างๆ เหล่านี้ผู้สร้างอาจใช้เทศนึด หลายแบบเช่น เทคนิคการถ่ายภาพ การแสดง การสร้างและตัด
ต่อภาพ เทคนิคกลไก การย่อส่วน การเมคอัพ หรือเทคนิศอื่นๆ ตามความเหมะส และความพร้อมของ
ผู้สร้าง การใช้ภาพเทคนิคพิเศษต่งๆ ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของภาพยนตร์ ซึ่งทำให้ผู้ชเกิดความเข้าใจ
เรื่อง และรู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานได้มากเป็นพิเศษ
๕) การสร้างจินตนาการ เทคนิคของภาพยนตร์ สามารถสร้างเรื่องราวในลักษณะที่เป็น
จินตนาการซึ่งไม่มีในความเป็นจริง เช่น ภาพยนตร์การ์ตูน เรื่องราวในประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ในอนาคต
เหตุการณ์ในอวกาศมนุษย์ต่งตว สัตว์ประหลาด เรื่องราวที่เป็นจินตนาการในภาพยนตร์ บางอย่างเป็นเรื่องที่
คิดขึ้นเพื่อความสนุกสนานไม่มีเหตุผลหรือความน่าเชื่อถือใดๆ แต่ภาพยนตร์บางเรื่องเป็นการสร้างจินตนาการ
ที่อาศัยเหตุผลหรือหลักฐานที่คันพบได้ในปีจุบัน แล้วสร้างเรื่องราวขึ้นมาเพื่อแสดงถึงความเชื่อ หรือทฤษฎี
บางอย่าง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นจินตนากรลักษณะใดก็ตาม มักสร้งตื่นเต้นเร้าใจ หรือทำให้ผู้ชมเกิดความคิดตาม
เรื่องราวของภาพยนตร์ได้เสมอ 
๑.๔.๒ บพบาพหน้าที่และอิทธิพลของภาพยนตร์
๑. ด้านความบันเทิง
ภาพยนตร์เป็นสื่อที่มีบทบาทด้านความขายความบันเทิงมาตั้งแต่ยุคเริ่มแรก ไม่ว่าจะเป็น
ภาพยนตร์ แบบคิเนโตสโคบ (Knetscope) ของเอดิสันหรือ แบบชินเนมาโตกราฟ (Gnemato graph)
ของพี่น้องลูมิแอร์ (Lนmier) ต่างก็ฉายภาพยนตร์บันเทิงเก็บเงินจากผู้ชมมาก่อนทั้งสิ้น ตลอดเวลาที่ผ่านมาก
ภาพยนตร์เบื้องตัน พิฬษณ์ สิทธิศักดิ์  หนังดังในอดีต

คุณลักษณะ บทบาทหน้าที่ และฮิทธิพลของภาพยนตร์
๑. คุณลักษณะพิเศษของกาพยนตร์ หนังดังในอดีต

ภาพยนตร์แต่ละเรื่องกว่าจะสร้างเสร็จสมบูรณ์ได้ ต้องอาศัยเทศนิค ความรู้ความสามารถละเงินลงทุนอย่างสูง แม้ภาพยนตร์เรื่องที่ถือว่าสร้างได้ง่ายๆ ก็ต้องลงทุนนับล้านบาทขึ้นไปสำหรับการสร้าง ภาพยนตร์ในปัจจุบัน แต่หากเป็นเรื่องที่ต้องใช้ฉากและกรแสดงที่ยุ่งยากมีเทคนิคพิสดารต่างๆ มาประกอบการสร้างภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ จะต้องลหุนเป็นเงินนับร้อยล้นบาททีเดียว ซึ่งนั่นหมายถึงความพยายามอย่างสูงยิ่งของคนกลุ่มหนึ่งที่จะถ่ายทอดเรื่องราว เหตุการณ์ ศิลปะ ความสามรถ ความรู้สึกนึกคิดของตนไปสู่สาธารณชน โดยอาศัยภาพยนตร์เป็นสื่อ

ไม่ว่าฝ่ายผู้สร้างภาพยนตร์จะมีวัตถุประสงค์ในการสร้างภาพยนตร์แต่ละเรื่องไปในแนวทางใด ก็มักจะบรรลุจุดประสคตมความต้องการของผู้สร้างเสมอ โดยฉพาะจุดประสงค์ด้านการขายความบันเทิง ดังนั้นหากใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อสำหรับกรศึกษา ก็น่าเชื่อว่าภาพยนตร์จะสามารถ ถ่ายทอดความรู้ความคิดที่เป็นประโยชน์ไปสู่ประชาชนอย่างกร้างขวาง ภาพยนตร์สามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้ผู้ชมเข้าใจ หรือเกิดความชาบซึ้งได้ดีกว่าสื่อประภทอื่น เนื่องจากาพยนตร์เป็นสื่อที่ลักษณะพิเศษ บางประกร ซึ่งเกิดจากปัจจัยสนับสนุนหลายอย่าง คือคุณสมบัติทางกายภาพของภาพยตร์ กรใช้เงินลงทุนสูงในการสร้างภาพยนตร์ใช้กรแสดงที่สมจริง สามารถใช้เทคนิคทิเศษในการสร้งภาพเหมือนจริงมีคุณสบัติในการสร้างจิ้นตนาการ หนังดีตลอดกาล

๒. คุณลัษณะทางกายภาพ

ได้แก่ คุณสมบัติทางด้านภาพและเสียงของภาพยนตร์ที่ดีเด่นกว่าสื่อประเภท อื่นๆ ทำให้ภาพยนตร์สามารถถ่ายทอดเหตุกรณ์ ข้อเท็จจริงต่างๆ ออกมาให้ศึกษาเข้าใจได้
อย่างดีเยี่ยม คุณลัษณะทางกยภาพด้านต่างๆ ของภาพยนตร์ได้แก่

  • เป็นภาพคลื่อนไหว ที่สามารถปลี่ยแปลงให้เกิดการเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆ เช่นให้เคลื่อนไวเร็วกว่าที่เป็นจริง ให้เคลื่อนไหวตามความเป็นจริหรืออจทำให้เคลื่อนไหวช้กว่าที่เป็นจริงก็ได้
  • คุณภาพของสี่ ฟิล์มภาพยนตร์สามารถถ่ยทอดสื่ออกมาได้อย่างสมบูรณ์ตามความเป็นจริง และสามารถดัดแปลงแต่งเติมสีของภาพได้ตามต้องการ
    ความคมชัด เนื่องจากภาพยนตร์ทั่วไปใช้ฟิล์มขนาดใหญ่ คุณภาพสูงประกอบกับคุณภาพของอุปกรณ์ในการถ่ายภาพและายภาพทำให้ได้ภาพที่มี ความคมชัดสูงซึ่งภาพจากระบบโทรทัศน์ในปัจจุบันไม่สามารถทำได้
  • ขนาดของภาพ สามารถทำให้มีขนาดใหญ่ได้ตามต้องการ ภาพยนตร์ทั่วไปซึ่งใช้ฟิล์มขนาด 35 มม. ถ่ายและฉายด้วยระบบจอกว้างต่างๆ ก็สามารถายให้ภาพขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับการชมภาพยนตร์เบื้องตันพิพืษณ์ สิทธิศักดิ์